Politik om personoplysninger

Generelt

Tickster registrerer og håndterer kundens personoplysninger for Brynäs IF (herunder omtalt som Arrangørens) regning. Personoplysningerne behandles i overensstemmelse med Generel databeskyttelsesforordning (Europa-Parlamentet og Rådets forordning (EU) nr 2016/679, GDPR). Begrebet "personoplysninger" er ensbetydende med oplysninger, som direkte eller indirekte henviser til en person.

Arrangøren er ansvarlig for personoplysninger og har ansvaret for behandlingen af dine oplysninger. Tickster er databehandler.

Juridisk grundlag for håndtering af personoplysninger

Det juridiske grundlag for indsamling og behandling af dine personoplysninger er baseret på databeskyttelsesforordningens formuleringer med hensyn til overholdelse af aftale, samtykke samt lov- og myndighedskrav.

Formål med personoplysningsbehandlingen

Dine personoplysninger vil blive behandlet, så Arrangøren kan opfylde sine forpligtelser over for dig.

Dette kan f.eks. bestå i at levere den tjeneste eller de tillægstjenester, som du har bestilt, samt efter anmodning at kunne gennemføre kundeadministration og kundepleje.

Behandling af dine personoplysninger kan også ske med henblik på at opfylde forpligtelser i henhold til love og forordninger, f.eks. i forbindelse med sikkerhed.

Behandlingen kan også omfatte oplysninger om kontakter mellem dig og Arrangøren, f.eks. notater om spørgsmål og klager. Ved at angive oplysninger om eventuel specialkost og personlige behov ved pladsreservation accepterer du, at vi behandler disse personoplysninger med det formål at yde den tjeneste eller ekstratjeneste, som du har bestilt.

Hvis du aktivt accepterer at modtage direkte markedsføring, vil dine personoplysninger blive anvendt til at fremsætte forskellige tilbud om tjenester og/eller produkter fra Arrangøren og arrangørens samarbejdspartnere.

I tillæg til ovennævnte formål accepterer du, at dine personlige oplysninger kan blive anvendt som grundlag for markeds- og kundeanalyser samt risikostyring og statistik for at udvikle Arrangørens og Ticksters tjenester og service.

Du kan når som helst framelde dig eller justere, hvilke tilbud du ønsker at modtage fra Arrangøren eller arrangørens samarbejdspartnere.

Vi gemmer kun oplysninger om fødselsdato, når du registrerer dig som kunde på tickster.com, via telefon til kundeservice og ved køb over disk. Personnummer er ikke obligatorisk. Fødselsdato anvendes for at sikre, at køberen er over minimumsalderen for den bestilte tjeneste samt for at opretholde den sikkerhed, der kræves ved betalingstransaktioner over internettet ved salg af arrangementsbilletter. Fødselsdato anvendes til statistikformål for at forbedre Ticksters system og for at hjælpe Arrangøren og partnere med at skabe bedre og mere relevante tilbud.

Hvilke personoplysninger, der indsamles

Arrangøren behandler de personoplysninger, som du giver os. Personoplysninger, der vil blive behandlet inkluderer, men er ikke begrænset til: navn, fødselsdato, adresse, e-mailadresse og telefonnummer.

I forbindelse med bestillingen kan vi også behandle oplysninger som f.eks. ønsker om specialkost eller særlige oplysninger fra dig om dine personlige behov ved pladsreservation til arrangementet eller andet i forbindelse med kunderelationen.

Personoplysningerne leverer du selv i forbindelse med bestillingen på tickster.com, oprettelse af en kundeside på my.tickster.com, pr. telefon, pr. e-mail eller ved bestilling over disk hos arrangør eller billetsælger.

Når du giver personlige oplysninger om andre mennesker, skal du være sikker på, at disse mennesker samtykker til det, og at du har tilladelse til at give oplysningerne. Hvis det er relevant, skal du også sørge for, at de forstår, hvordan deres personlige data kan bruges under denne politik om personoplysninger.

Det at aflevere personoplysninger er frivilligt, men i nogle tilfælde kan vi ikke yde dig den tjeneste, som du har bestilt, hvis du ikke giver os dine personoplysninger.

Lagring af personoplysninger

Vi lagrer personoplysninger så længe det er nødvendigt for at opfylde formålene ovenfor. Ved at bestille en tjeneste gennem Tickster accepterer du, at dine personoplysninger vil blive lagret af Arrangøren og Tickster i tre år.

Hvis du laver en ny ordre via Tickster inden for tre år efter sidste ordre, dine personlige oplysninger gemmes i yderligere tre år fra den nye købsdato.

Vi behandler aldrig dine personoplysninger i længere tid end det, der er tilladt, i henhold til gældende lov, forordning, praksis eller myndighedsbeslutning. Data kan f.eks. blive lagret længere i henhold til købeloven eller regnskabslovgivning.

Med henblik på at holde dine personoplysninger opdaterede og korrekte, kan vi være nødt til at supplere og opdatere dine personoplysninger gennem indhentning af oplysninger fra kommercielle og offentlige registre.

Hvem kommer til at behandle personoplysninger

Dine personoplysninger vil blive behandlet af Arrangøren og Tickster. Dine personoplysninger kan også blive behandlet af Arrangørens samarbejdspartnere, f.eks. hotel, rejseselskab, lokale samarbejdspartnere på arrangementstedet samt af Arrangørens betroede leverandør af administrative tjenester samt systemtjenester.

Ved at give dine personlige oplysninger accepterer du, at vi kan behandle dine personoplysninger uden for EU og EØS. I de tilfælde, hvor personoplysninger behandles uden for EU/EØS, foreligger der enten en kommissionsbeslutning om at det pågældende tredjeland har et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau eller passende beskyttelsesforanstaltninger, som sikrer, at dine rettigheder beskyttes.

Med henblik på at tilbyde sikker håndtering af arrangementsbilletter benytter Tickster en række eksterne tjenester til profilering og verificering af køber og betalingsmiddel. Sådan håndtering kan medføre, at visse data sendes ud af EU-/EØS-området i overensstemmelse med foregående afsnit.

Samtykke

Ved aktivt at godkende vores vilkår på tickster.com, ved køb over disk via arrangør, billetsælger eller Tickster, ved køb eller hjælp over e-mail eller telefon, accepterer du indsamling og behandling af dine personoplysninger i henhold til det, der er angivet i dette dokument.

Vi er forpligtet til efter krav fra dig at rette, supplere, blokere eller slette fejlagtige personoplysninger.

Den, der har givet samtykke til, at personoplysninger behandles, har også retten til at tilbagekalde dette samtykke. Hvis du ønsker at kalde dit samtykke tilbage, at komme med indsigelser over for vores behandling eller mener, at behandlingen af dine personoplysninger ikke er nødvendig til det angivne formål, kan du kræve sletning eller begrænsning af dine personoplysninger eller komme med indsigelser mod vores behandling via din kundeside, som du har adgang til via my.tickster.com.

Via my.tickster.com kan du også håndtere dit samtykke til direkte markedsføring.

For personoplysninger, der kræves for at kunne levere og gennemføre en bestilt tjeneste, og behandlingstid for eventuelle reklamationer, forsikringer og administration vil de pågældende personoplysninger blive slettet et år efter den sidst afsluttede aktivitet eller arrangement, der er knyttet til din ordre.

Du kan også kontakte Ticksters kundeservice på support@tickster.com, https://support.tickster.com/hc/ eller pr. telefon +46 (0) 771-47 70 70, hvis du ønsker hjælp til nogen af ovenstående handlinger.

Vi er forpligtet til gratis, efter en egenhændigt underskrevet skriftligt anmodning fra dig, at give besked om, hvorvidt personoplysninger, som vedrører dig, behandles eller ej. Behandles sådanne oplysninger, skal der også gives skriftlige oplysninger om, hvilke personoplysninger der behandles om dig, hvor disse oplysninger er indhentet, formålet med behandlingen og til hvilke modtagere eller kategorier af modtagere, disse oplysninger er givet. Disse oplysninger gives i et såkaldt registerudtræk.

Send den skriftlige anmodning til:

Tickster AB, Registerutdrag, Box 334, 671 27 ARVIKA

Vi forbeholder os ret til at ved åbenlys ubegrundet eller urimelig anmodning enten at opkræve en rimelig afgift, der dækker de administrative udgifter for at give disse oplysninger eller udføre de ønskede handlinger eller at nægte at opfylde anmodningen.

Du har under visse omstændigheder ret til at få de personoplysninger om dig, som du har givet os, i et struktureret, almindeligt udbredt og maskinlæsbart format, og du har ret til at overføre disse til en anden ansvarlig for personoplysninger.

Hvis du skulle have nogle klager med hensyn til vores behandling af dine personoplysninger, har du ret til at indgive en klage til den svenske Datainspektion eller anden relevant tilsynsmyndighed, der fører tilsyn med virksomhedens håndtering af personoplysninger.

Ansvarlig for personoplysninger

Brynäs IF, org. nr. 885000-0152, info@brynas.se, Gävlehofsvägen 13, 806 33 Gävle, er ansvarlig for personoplysninger i overensstemmelse med Generel databeskyttelsesforordning (Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 2016/679, GDPR).

Databehandler

Tickster AB, org. nr. 556755-3044, +46 (0) 771-47 70 70, Box 334, 671 27 ARVIKA, privacy@tickster.com er databehandler i overensstemmelse med Generel databeskyttelsesforordning (Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 2016/679, GDPR).

Revision 2.2 - 09-07-2021