Personvernerklæring

Generelt

Tickster registrerer og behandler kundens personopplysninger på oppdrag for Brynäs IF (kalt «arrangøren» under). Personopplysningene behandles i henhold til EUs personvernforordning (EU-forordning nr. 2016/679, også kalt GDPR – General Data Protection Regulation). Begrepet «personopplysninger» betyr informasjon som direkte eller indirekte kan knyttes til en person.

Arrangøren er behandlingsansvarlig og har ansvaret for behandlingen av personopplysningene dine. Tickster er databehandler.

Juridisk grunnlag for behandling av personopplysninger

Det juridiske grunnlaget for innsamling og behandling av personopplysningene dine er basert på formuleringene om oppfylling av avtaler, samtykke og juridiske og offentlige krav i EUs personvernforordning.

Formålet med behandlingen av personopplysninger

Personopplysningene dine blir behandlet for at arrangøren skal kunne oppfylle sine forpliktelser overfor deg.

Dette kan for eksempel innebære å levere den tjenesten eller de tilleggstjenestene du har bestilt, og ved behov administrere og hjelpe kunder.

Personopplysningene dine kan også bli behandlet for at vi skal kunne oppfylle forpliktelser pålagt av lover og forskrifter, for eksempel angående sikkerhet.

Behandlingen kan også omfatte informasjon om kontakt mellom deg og arrangøren, for eksempel ved spørsmål og klager.

Ved å oppgi informasjon om eventuelle spesielle matønsker og personlige behov ved bestilling samtykker du i at vi behandler disse personopplysningene for å kunne levere den tjenesten eller tilleggstjenesten du har bestilt.

Hvis du aktivt samtykker i å motta direkte markedsføring, blir personopplysningene dine brukt til å gi deg ulike tilbud på tjenester og/eller produkter fra arrangøren og arrangørens samarbeidspartnere.

I tillegg til ovennevnte samtykker du i at personopplysningene dine kan bli brukt som grunnlag for markeds- og kundeanalyser samt i risikostyring og statistikk for å forbedre produktene, tjenestene og kundeservicen til arrangøren og Tickster.

Du kan når som helst avregistrere deg eller endre hvilke tilbud du vil ha fra arrangøren eller arrangørens samarbeidspartnere.

Opplysninger om fødselsdato blir bare lagret når du registrerer deg som kunde på tickster.com, når du ringer til kundestøtten, og ved kjøp over disk. Personnummer er ikke obligatorisk. Fødselsdatoen brukes til å kontrollere at kjøperen er gammel nok til å kjøpe den bestilte tjenesten, og til å opprettholde den sikkerheten som kreves for betalingstransaksjoner over Internett ved salg av billetter til arrangementer.

Fødselsdatoen brukes i statistisk øyemed for å forbedre Ticksters system samt for å hjelpe arrangøren og arrangørens partnere å lage bedre og mer relevante tilbud.

Hvilke personopplysninger samles inn?

Arrangøren behandler personopplysningene som du oppgir til oss. Personopplysninger som blir behandlet, inkluderer, men er ikke begrenset til navn, fødselsdato, adresse, e-postadresse og telefonnummer.

I forbindelse med bestilling kan vi også behandle opplysninger om for eksempel spesielle matønsker eller personlige behov som du oppgir når du bestiller billett til et arrangement, eller annet som omfattes av kundeforholdet.

Personopplysningene oppgir du selv i forbindelse med bestilling på tickster.com, oppretting av kundeside på my.tickster.com, per telefon, per e-post eller ved bestilling over disk hos arrangør eller på billettkontor.

Når du oppgir personlig informasjon om andre mennesker, må du være sikker på at disse personene samtykker til dette og at du har tillatelse til å oppgi informasjonen. Hvis det er hensiktsmessig, bør du også sørge for at de forstår hvordan deres personlige data kan brukes i henhold til denne personvernerklæring.

Det er frivillig å oppgi personopplysninger, men i enkelte tilfeller kan vi ikke levere den bestilte tjenesten med mindre du oppgir personopplysningene dine.

Lagring av personopplysninger

Vi lagrer personopplysninger så lenge som kreves for å oppnå de ovennevnte formålene. Ved å bestille tjenester gjennom Tickster samtykker du i at personopplysningene dine blir lagret i tre år av arrangøren og Tickster.

Hvis du lager en ny bestilling via Tickster innen tre år etter siste ordre din personlige informasjon vil bli lagret i ytterligere tre år fra den nye kjøpsdatoen.

Vi lagrer aldri personopplysningene dine lenger enn det som tillates av gjeldende lovgivning eller offentlige forskrifter, regler og retningslinjer. Data kan lagres lenger hvis dette kreves av for eksempel forbrukerkjøpsloven eller bokføringsloven.

For å sikre at personopplysningene dine er oppdaterte og korrekte, kan vi komplettere og oppdatere dem ved å innhente informasjon fra kommersielle og offentlige registre.

Hvem kan behandle personopplysningene?

Personopplysningene dine blir behandlet av arrangøren og Tickster. De kan også bli behandlet av arrangørens samarbeidspartnere, for eksempel hoteller, reisebyråer, lokale samarbeidspartnere på arrangementsstedet og leverandører av administrative tjenester og systemtjenester som handler på vegne av arrangøren.

Ved å oppgi personopplysningene dine samtykker du i at vi kan behandle dem utenfor EU og EØS. Hvis personopplysninger behandles utenfor EU/EØS, gjøres dette i land som ifølge Europakommisjonen opprettholder et tilstrekkelig sikkerhetsnivå eller har innført sikkerhetstiltak som ivaretar rettighetene dine.

For å kunne tilby sikker behandling av billetter til arrangementer bruker Tickster en rekke eksterne tjenester for profilering og verifisering av kjøpere og betalingsmidler. Slik behandling kan innebære at visse data sendes ut av EU- eller EØS-området i henhold til forrige avsnitt.

Samtykke

Ved aktivt å godta vilkårene våre på tickster.com, ved å kjøpe over disk via arrangør, billettkontor eller Tickster eller ved å kjøpe noe eller få hjelp per e-post eller telefon samtykker du i at personopplysningene dine samles inn og behandles slik det er beskrevet i dette dokumentet.

Rettighetene dine

Vi skal på forespørsel fra deg rette, komplettere, blokkere eller slette feilaktige personopplysninger.

Den som har samtykket i at personopplysninger behandles, har også rett til å trekke tilbake dette samtykket. Hvis du vil trekke tilbake samtykket ditt, har innvendinger mot behandlingen vår eller mener at det ikke er nødvendig å behandle personopplysningene dine for å oppnå de oppgitte formålene, kan du be om at personopplysningene slettes eller begrenses, eller klage på behandlingen på kundesiden din, som du får tilgang til via my.tickster.com.

Via my.tickster.com kan du også administrere samtykkene for direkte markedsføring.

Når det gjelder personopplysninger som kreves for å levere og utføre en bestilt tjeneste eller behandle eventuelle klager, forsikringer og administrasjon blir de aktuelle personopplysningene slettet ett år etter den siste fullførte aktiviteten eller arrangementet knyttet til bestillingen din.

Du kan også kontakte Ticksters kundestøtte på support@tickster.com, https://support.tickster.com/hc/ eller per telefon på +46 (0) 771-47 70 70 hvis du trenger hjelp med noe av det ovenstående.

Vi skal, etter å ha mottatt skriftlig forespørsel underskrevet av deg, informere deg gratis om noen av personopplysningene dine blir behandlet eller ikke. Hvis slike opplysninger blir behandlet, skal det også gis skriftlig informasjon om hvilke av personopplysningene dine som behandles, hvor disse opplysningene stammer fra, hvorfor de behandles, og til hvilke mottakere eller kategorier av mottakere opplysningene har blitt oppgitt. Denne informasjonen får du i et såkalt registerutdrag.

Send den skriftlige forespørselen til følgende adresse:

Tickster AB, Registerutdrag, Box 334, 671 27 Arvika, Sverige

Vi forbeholder oss retten til ved åpenbart ubegrunnede eller urimelige forespørsler å kreve et rimelig gebyr som dekker de administrative kostnadene forbundet med å oppgi den ønskede informasjonen eller gjøre det som kreves, eller nekte å oppfylle forespørselen.

Under visse forutsetninger har du rett til å få utlevert personopplysningene du har oppgitt til oss, i et strukturert, vanlig og maskinlesbart format, og du har også rett til å overføre disse til en annen behandlingsansvarlig.

Hvis du skulle ha noen klager på vår behandling av personopplysningene dine, har du rett til å klage til den svenske Datainspektionen eller et annet organ som fører tilsyn med virksomheters behandling av personopplysninger.

Behandlingsansvarlig

Brynäs IF, organisasjonsnr. 885000-0152, info@brynas.se, Gävlehofsvägen 13, 806 33 Gävle, er behandlingsansvarlig i henhold til EUs personvernforordning (EU-forordning nr. 2016/679, også kalt GDPR – General Data Protection Regulation).

Databehandler

Tickster AB, org. nr. 556755-3044, +46 (0) 771-47 70 70, Box 334, 671 27 ARVIKA, privacy@tickster.com er databehandler i henhold til EUs personvernforordning (EU-forordning nr. 2016/679, også kalt GDPR – General Data Protection Regulation).

Revision 2.2 - 09.07.2021